• godz. 17:05, niedziela ... czas uwielbienia oraz praktyczny motywujący wykład, zmieniający spojrzenie na otaczający świat!
  • godz. 10:00, niedziela ... to czas uwielbienia Boga, słuchania inspirującego kazania i relacji ... przyjdź i uwielbiaj z nami!

Najnowsze wydarzenia

By Oliwer Cieślar | On Styczeń 20, 2014 | In Aktualności

Dzień wolontariatu

1 lutego sobota o godz. 10:00 — 14:00

i love kościół

To prak­tyczne szko­le­nie otwarte dla wszyst­kich chęt­nych, któ­rzy chcą w dobrej atmos­fe­rze dowie­dzieć się pra­wie wszystko o wolon­ta­ria­cie. Ser­decz­nie zapraszamy!

 

Zobacz pre­zen­ta­cję tutaj:…

Czytaj..