Ostoja Kościół ludzi z pasją

podatek

Oddaj 1% Podatku

Zachę­camy do odd­a­nia 1% podatku na Chrześ­ci­jańskie Sto­warzysze­nie Dobroczynne odd­ział w Opolu. Sto­warzysze­nie dzi­ała wspierając…

wieczerza14

Wieczerza Pańska

7 sty­cz­nia na nabożeńst­wie poran­nym i popołud­niowym będziemy obchodzić Wiecz­erzę Pańską (Komu­nię), która jest wspom­nie­niem ofiarnej…

konfa2

Konferencja Kobiet — Wisła

Pole­camy Kon­fer­encję Kobiet która odbędzie się 5 marca w Wiśle, Hotel Gołę­biewski. Orga­ni­zowana przez Chrześ­ci­jańską Fundację…

laska

Wszechobecna Łaska

Kazanie wygłos­zone 17 sty­cz­nia 2016, przez Oli­w­era Cieślara na nabożeńst­wie porannym.