Witaj na stronie kościoła Ostoja w Opolu

Jeste­śmy Kościo­łem ludzi takich jak Ty. Każdy z nas poszu­ki­wał sensu życia – odna­leź­li­śmy go w prze­sła­niu Biblii i potęż­nej, nie­zmien­nej miło­ści Jezusa Chry­stusa, który – w co gorąco wie­rzymy – umarł za nasze grze­chy. ... Zapraszamy Cię serdecznie na nasze nabożeństwa. Niedziela: poranne, godz. 10:00, popołudniowe "5:05" godz. 17:05, środa godz. 18:30.

Dowiedz się więcej

Nadchodzące wydarzenia