Ostoja Kościół ludzi z pasją

liderskie8

Spotkanie Liderskie

Zapra­szamy wszyst­kich lide­rów służb na spo­tka­nie lider­skie z Pasto­rem, 13 kwietnia, środa, o godz 18:30 w kawia­rence zbo­ro­wej.

akademia rozwoju2

Akademia Rozwoju

Zapraszamy na kole­jne szkolenie Akademii Roz­woju. Tym razem odbędzie się projekcja materiałów szkoleniowych DVD Global Leadership Summit....