Ostoja Kościół ludzi z pasją

wieczerza10

Wieczerza Pańska

5 lipca na nabożeńst­wie poran­nym i popołud­niowym będziemy obchodzić Wiecz­erzę Pańską (Komu­nię), która jest wspom­nie­niem ofi­arnej śmierci…

wzrost

Wzrost Duchowy

Kazanie wygłos­zone 21-ego czer­wca przez Dami­ana Blocha na nabożeńst­wie porannym.

wstawiennictwo news8

Modlitwa Wstawiennicza

Zapraszamy 26 czer­wca (piątek), o godz 19:00 na mod­l­itwę wstaw­i­en­niczą. Mod­limy się o nasz koś­ciół Ostoja,…

liderskie3

Spotkanie Liderskie

  Zapra­szamy wszyst­kich lide­rów służb na spo­tka­nie lider­skie z Pasto­rem, 24 czer­wca, środa, o godz 19:45 (po nabo­żeń­stwie) w kawiarence…