Ostoja Kościół ludzi z pasją

Josh

Konferencja z Josh Mcdowell

Josh D. McDow­ell to jeden z czołowych apolo­getów i ewan­ge­listów chrześ­ci­jańs­kich ostat­nich pię­ciu dekad. Jest…

bledy

Błędy

Kazanie wygłos­zone 8 listopada, przez Mar­iusza Muszczyńskiego na nabożeńst­wie porannym.

mk2

Konferencja Misji Krajowej

Infor­ma­cja i rejes­tracja: www.transformacja.evenea.pl Kon­fer­encja “Pro­jek­tu­jemy Rzeczy­wis­tość”.  Raz w roku Misja Kra­jowa i Meta­mor­phic Europe…

raciborz

Konferencja Bohaterowie

Serdecznie zapraszamy na kon­fer­encję BOHATEROWIE dla mężczyzn o Bożych prag­nieni­ach, która odbędzie się 28 listopada 2015…