Ostoja Kościół ludzi z pasją

liderskie2

Spotkanie liderskie

Zapra­szamy wszyst­kich lide­rów służb na spo­tka­nie lider­skie z Pasto­rem, 27 maja, środa, o godz 19:45 (po nabo­żeń­stwie) w kawia­rence zborowej,…

wstawiennictwo news7

Modlitwa Wstawiennicza

Zapraszamy już 22 maja (piątek), o godz 18:00 na mod­l­itwę wstaw­i­en­niczą. Jak co miesiąc mod­limy się o nasz…

peter

Koncert Finałowy

Zapraszamy na Kon­cert Finałowy warsz­tatów Gospel, który odbędzie się 24 maja, o godz.18:00. Miejsce: sala koncertowa…

stepniak

Piotr Stępniak

20 maja będziemy goś­cić Pio­tra Stęp­ni­aka, były gang­ster, obec­nie mis­jonarz, z pasją opowiada­jący o Chrystusie.…