Ostoja Kościół ludzi z pasją

rodzina

Rodzina

Kazanie wygłos­zone 23 sierp­nia, przez Oli­w­era Cieślara na nabożeńst­wie porannym.

nadzieja2

Wspólne nabożeństwo

Zapraszamy 30 sierp­nia — niedziela o 17:00 na wspólne nabożeństwo zakońc­zone poczęs­tunkiem. Usługu­ją­cym będzie bp Marek…

fwdzdzieszowice

Konferencja

Zapraszamy na kon­fer­encje na temat małżeństwa, wykład­owcy: K.M. Pawłusiów. 19 wrześ­nia sob­ota 11:00– 16:30 Zdzies­zow­ice, Aula…

wstawiennictwo news9

Modlitwa Wstawiennicza

Zapraszamy 15 sierp­nia (sob­ota), o godz 17:00 na mod­l­itwę wstaw­i­en­niczą. Mod­limy się o nasz koś­ciół Ostoja,…

zatyka

Gościmy Jacka Zatyka

2 sierp­nia będziemy goś­cić Pas­tora Jacka Zatyka ze Zboru Zielonoświątkowego “Jeruza­lem” w Kami­en­nej Górze. Będzie…

wieczerza11

Wieczerza Pańska

2 sierp­nia na nabożeńst­wie poran­nym i popołud­niowym będziemy obchodzić Wiecz­erzę Pańską (Komu­nię), która jest wspom­nie­niem ofi­arnej śmierci…