Ostoja Kościół ludzi z pasją

rassek

Koncert Michała Rassek

Zapraszamy na spotkanie 5:05, zagości Michał Rassek, który zagra dla nas kon­cert akusty­czny pro­mu­jący jego debiutancką…

kazania_przyjaciel

Przyjaciel

Kazanie wygłos­zone 15-ego marca przez Pas­tora Mar­iusza Muszczyńskiego na nabożeńst­wie porannym.

daniela

Spotkanie z Danielą Sikorą

Dyrek­tor Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej im. Jana Pawła II w Opolu zaprasza na spotkanie z DANIELĄ SIKORĄ i prezentację…