Ostoja Kościół ludzi z pasją

wieczerza6

Wieczerza Pańska

1 marca na nabożeńst­wie poran­nym i popołud­niowym będziemy obchodzić Wiecz­erzę Pańską (Komu­nię), która jest wspom­nie­niem ofiarnej…

teenlife2

Ostoja TeenLife

Już w ten piątek zain­spiruje nas niesamowita osoba, Pas­tor Mar­iusz Muszczyński. Dlat­ego możemy spodziewać się bardzo…

kazania

Posłany

Kazanie wygłos­zone 1-ego lutego przez Pio­tra Zawadzkiego na nabożeńst­wie porannym.

mytych

Potęga zatrzymywania się

W przyszłym tygod­niu odbędą się warsz­taty coachin­gowe z Andrze­jem Myty­chem pt. “Potęga zatrzymy­wa­nia się”, 13 lutego…