Ostoja Kościół ludzi z pasją

sniadanie2

Śniadanie Liderskie

Zapraszamy wszys­t­kich lid­erów i osoby zaan­gażowane w służby, na Śni­adanie Lid­er­skie które odbędzie się 25…

wstawiennictwo news6

Modlitwa Wstawiennicza

Zapraszamy już 18 kwiet­nia (sob­ota), o godz 17:30 na mod­l­itwę wstaw­i­en­niczą. Jak co miesiąc mod­limy się o nasz kościół…

cierpienie

Cierpienie Mesjasza

Kazanie wygłos­zone 29-ego marca przez Pas­tora Mar­iusza Muszczyńskiego na nabożeńst­wie porannym.

smi

Sens mojego istnienia

Są w trak­cie przy­go­towań kole­jne edy­cje książek “Sens mojego ist­nienia”, zachę­camy nawró­conych do napisa­nia i…