Ostoja Kościół ludzi z pasją

kierunek2

Konferencja Młodzieżowa

Zapraszamy na kon­fer­encje młodzieżową, 30 stycznia-1 lutego, 2015 Kon­fer­encja “Kierunek” to inic­jatywa młodych osób z okręgu zachod­niego, które chcą wpły­wać na otacza­jącą ich rzeczy­wis­tość. “Kierunek” to Bóg, dzi­ała­jący wśród swoich dzieci, to inspiracja, pobudze­nie i zachęta,…

nadzieja2

Wspólne nabożeństwo w kościele Nadzieja

Zapraszamy na wspólne nabożeństwo między-zborowe, 1 lutego, godz 17:00, w koś­ciele Nadzieja w Zdzies­zow­icach, ul. Dwor­cowa 12. Goś­ciem usługu­ją­cym będzie Pas­tor Michał Hydzik. Zachę­camy do przy­by­cia by wspól­nie uwiel­biać i słuchać słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa.…

mamy2

Spotkanie Mam

Serdecznie zapraszamy na jutrze­jsze, pier­wsze spotkanie dla mam z dziećmi z Ostoi. Jeśli jesteś mamusią i masz wolne przed­połud­nie to pakuj swoją pociechę i przy­by­waj do zborowej kaw­iarenki na poga­duchy i pyszną kawę w gronie…

liderskie2

Spotkanie Liderów

Zapra­szamy wszyst­kich lide­rów służb na spo­tka­nie lider­skie z Pasto­rem, 14 sty­czeń, środa, o godz 19:45 (po nabo­żeń­stwie) w kawia­rence zbo­ro­wej, wszyst­kich ser­decz­nie zapraszamy!