Kościoła Ostoja

Kościół „Ostoja” w Opolu
Kościół Ostoja powstał w Opolu tuż po zakończeniu II wojny światowej, zapoczątkowany przez grupę chrześcijan osiedlających się na tych ziemiach. W latach 60-tych wspólnota nabyła kaplicę, znajdująca się na starym cmentarzu przy ul. Wrocławskiej, w której przez prawie 30 lat odbywały się nabożeństwa.

Pod koniec lat 80-tych zakupiona została działka przy ul. Wróblewskiego i rozpoczęto budowę nowego budynku kościelnego. Budowa prowadzona była etapami, aż do chwili, gdy w roku 2005 zakończyliśmy budowę głównej Sali. Dziś w nabożeństwach uczestniczy ponad 200 osób.
Kościół Ostoja jest częścią Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce – aby uzyskać więcej informacji odwiedź główną stronę Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce www.kz.pl