Otagowano: liderskie

Spotkanie Liderskie

Zapra­szamy wszyst­kich lide­rów służb na spo­tka­nie lider­skie z Pasto­rem, 15 czerwiec, środa, o godz 18:30 w kawia­rence zbo­ro­wej.