ChSD

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział w Opolu działa przy naszym kościele. ChSD jest organizacją pozarządową, działającą głównie na polu pomocy społecznej. Idea organizacji zawiera się w słowach:

„łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść”

według biblijnej zasady Ewangelii św. Mateusza.

Nasze stowarzyszenie działa na rzecz osób najbardziej potrzebujących i pokrzywdzonych przez los, są to głównie osoby bezdomne. Nasz Punkt Konsultacyjny znajduje się przy ul. Reymonta 10, Opole. Spotkania odbywają się we wtorki i piątki od godz. 18.00 do 20.00, (wejście od podwórka).

W sierpniu 2004 r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu można w rozliczeniu rocznym przekazać na stowarzyszenie 1% podatku.

NR KRS 0000087073 z dopiskiem „Oddział w Opolu”.

Więcej na oficjalnej stronie internetowej www.chsd.opole.pl