Zamówienia

Kościół Zielonoświątkowy Zbór “Ostoja” z siedzibą przy ul.Wróblewskiego 26 w Opolu zamierza aplikować o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej. W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert na opracowanie Audytu energetycznego inwestycji oraz dokumentacja technicznej dla : ” Termomodernizacja Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Ostoja” w Opolu wraz z wymianą kotła gazowego, fotowoltaiką oraz zdalnym systemem zarządzania energią”.

Dokumenty do pobrania:

Treść zapytania – audyt
Treść zapytania -programfunkcjonalno-użytkowy
Załącznik nr.1 do zapytania audyt
Załącznik nr.1 do zapytania pfu
Załącznik nr.1 do zapytania SWI