Język migowy

migowy

Tłumaczenie języka migowego jest nową inicjatywą w naszym zborze. Celem tłumaczenia i jest docieranie do niesłyszących z Ewangelią a także do poszerzania własnych horyzontów.

Termin spotkań ustalamy na bieżąco, według możliwości czasowych. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonego migacza który na co dzień rozmawia z niesłyszącymi. Na zajęcia będą także zapraszani „native speakers” czyli niesłyszący. Serdecznie zapraszamy !

Informacje o najbliższym spotkaniu można uzyskać u

Bożenki Kłusak

tel. 663 848 600.