Kim jesteśmy

Jesteśmy Kościołem ludzi takich jak Ty. Każdy z nas poszukiwał sensu życia – odnaleźliśmy go w przesłaniu Biblii i potężnej, niezmiennej miłości Jezusa Chrystusa, który – w co gorąco wierzymy – umarł za nasze grzechy. Niektórzy z nas odnaleźli Go pośród wielkich zawirowań i życiowych trudności (bezdomność, uzależnienie od narkotyków lub alkoholu, depresja) inni z kolei otworzyli się na łaskę Jezusa żyjąc swoim codziennym, „całkiem normalnym” życiem. Pod wpływem wiary staliśmy się nowymi ludźmi, ludźmi którzy chcą żyć miłością do Boga i bliźniego, dzielić się nią z każdym potrzebującym. Nikt z nas nie chce już żyć dla samego siebie.

Chrześcijanie z wyboru

Nikt z nas nie urodził się chrześcijaninem – każdy przyjął świadomie wiarę w Jezusa i przesłanie Biblii – nazywamy to, za Pismem Świętym, nawróceniem. Wszyscy tworzymy Kościół, ponieważ tak chcemy – nie ma w tym żadnego przymusu – to dla nas wielka radość. Każde nabożeństwo to okazja do nowego doświadczania miłości Bożej, nigdy nuda, nigdy rutyna, nigdy martwa religia. Nasz Kościół jest pełen autentycznej pasji!

Biblia – coś więcej niż książka

Wierzymy Biblii – czyli Słowu Bożemu. Jest ona dla nas wspaniałym drogowskazem który prowadzi nas do pogłębiania naszego życia i czynienia go coraz bardziej wartościowym, sensownym. Uważamy, że chrześcijanin czytający Pismo Święte, to chrześcijanin świadomy swojej wiary i potrafiący ją wyjaśnić. Opieramy naszą wiarę tylko i wyłącznie na przesłaniu biblijnym.

Aktywiści

Jesteśmy zaangażowani społecznie. Każdy z nas pragnie na ile to możliwe, swoim życiem przyczynić się do dobrobytu innych ludzi. Wierzymy w to, że podobnie jak Jezus, mamy być osobami oddanymi pomocy drugiemu człowiekowi.

Modlitwa stylem życia

Modlitwa jest dla nas żywą rozmową z Bogiem. Nie modlimy się utartymi „formułkami” – wierząc, że Bóg jako kochający Ojciec nie chce słyszeć „formułek” tylko prawdziwą zawartość naszych serc. Miłość do Boga. Nasze życie jest skoncentrowane na Bogu – dążymy do tego z całych sił. Jesteśmy w Nim zakochani.

Odwiedź nas jeśli chcesz zobaczyć Kościół inny niż wszystkie.

Przyjdź i zostań na nabożeństwie, poznaj Nas i daj nam siebie poznać. Na pewno pozostaniesz na dłużej!