Uganda

uganda3Kościół Ostoja jest zaangażowany w sprawy społeczne na Afrykańskim kontynencie.

Współpracujemy z pastorem Davidem Busobosi – założycielem sierocińca w Ugandzie w miejscowości Kyenjojo. W 2014 roku odbył się wyjazd wolontariuszy do Ugandy w celu zawiezienia darów dla wychowanków domu dziecka oraz wybudowania studni.
To inicjatywa kilku organizacji i kościołów. Aktualnie przebywa w nim około 50 dzieci, które mieszkają w 4 bardzo ubogo wyposażonych salach i nie posiadają dostępu do czystej, bieżącej wody. Jest to przyczyną częstych zachorowań dzieci z powodu picia zanieczyszczonej wody pochodzącej z płytkich zbiorników. Zebraliśmy pieniądze na wybudowanie studni na terenie domu dziecka, rozbudowę i wyposażenie oraz na szkolenie i profilaktykę.

Współpracujemy z organizacją Misja Afryka w mądrym wspieraniu Ugandy.