Ostoja Kościół ludzi z pasją

do głosiciela chrystusa

dr. Daniel Shayesteh

Od islamisty do głosiciela Chrystusa. Niedziela 18 października 2018 godzina 17:00 dr. Daniel Shayesteh z...

Chrzest 2018

7 października o godz.10:00 odbędzie się uroczystość chrztu wodnego. Chrzcimy osoby dorosłe, które w świadomy...