Wieczerza Pańska

wieczerza7maja

7 maja na nabożeńst­wie poran­nym będziemy obchodzić Wiecz­erzę Pańską, która jest wspom­nie­niem ofi­arnej śmierci Chrys­tusa — z miłości, dla zbaw­ienia świata.

Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w tym wspani­ałym wydarzeniu.

You may also like...