Słowo od Pastora 26VIII2020

Jan 15:9

Biblia Gdańska: Jako mię umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was; trwajcież w miłości mojej.

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Jak mnie umiłował Ojciec, [tak] i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości.

Biblia Warszawska: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej.

You may also like...