Błogosławione Finanse

Kazanie wygłos­zone 3 lipca, przez Piotra Zawadzkiego na nabożeńst­wie porannym.

Więcej kazań

You may also like...