5:05

24piata7

5.05 [piąta-zero-pięć] to głos nowego pokole­nia. Celem naszych spotkań jest pokazanie ludziom, że koś­ciół to nie insty­tucja, ale ludzie, którzy wspól­nie przeży­wają niesamowite życie dla chwały Najwyższego Boga. Zapraszamy w każdą niedziele o 17:05.

You may also like...