Boże Obietnice

Kazanie wygłoszone 4 stycznia przez Piotra Cieślara na nabożeństwie porannym.

You may also like...